Meniu Uždaryti

Metalo laužo aukcionas

 

PARDUODAMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU METALO LAUŽO PARDAVIMO

SĄLYGOS

 

  1. UAB „Prienų vandenys“, kodas: 170639781, adresas: Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai (toliau – Pardavėjas), viešo aukciono būdu parduoda metalo laužą (su demontavimu ir išsivežimu) (toliau – Turtas).

 

 

 

Turtas (metalo laužas)

 

 

Apytikslis kiekis, kg

Pradinė pardavimo kaina, € už kg (be PVM)
Gabaritas, juodųjų metalų laužo mišinys, metalo storis nuo 3 mm,  (laužas surinktas namų ūkyje), staklės ir k.t. Apie 5000 kg. 0,17
Spalvotojo metalo laužas (skaitiklių korpusai – žalvaris, bronza su priemaišomis) ir k.t. Apie 300 kg. 1,5

Pastaba: kiekis nurodytas apytikslis, bus patikslintas pasvėrus parduodant.

 

Parduodamo turto apžiūros vieta: Pramonės g. 7, Prienai ir Technikos g. 2, Jieznas.
Apžiūros data: 2021 m. balandžio  22-23 d.  12.30-15.00 val.

Apžiūros metu prašome dėvėti veido apsauginę kaukę.

Pasiūlymų dalyvauti viešame aukcione pateikimas ir jų registravimas:

Aukciono dalyviais registruojami tik turintys taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą bei
registruoti GPAIS sistemoje. Neatitinkančių šių sąlygų dalyvių pateikti pasiūlymai vertinami nebus.
Pageidaujantieji dalyvauti aukcione privalo užpildyti paraišką dalyvauti viešame aukcione bei pateikti savo siūlymą (paraiškos forma priede Nr. 1), taip pat pateikti įrodančių dokumentų dėl TIPK leidimo ir registracijos GPAIS kopijas.

Dalyvio siūloma kaina negali būti mažesnė už nustatytą pradinę pardavimo kainą

Paraiška dalyvauti aukcione su pasiūlymu ir kitų reikalaujamų dokumentų kopijos užklijuotame voke (ant voko turi būti užrašas „Metalo laužo aukcionas“) pateikiami UAB “Prienų vandenys” adresu  Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai pasiūlymą įmetant į pašto dėžutę esančią netoli paradinio įėjimo arba siunčiant registruotu paštu arba įteikiant per kurjerius. Pasiūlymus pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d. 9.50 val. Aukciono rengėjas neprisiima atsakomybės už pašto kurjerių vėlavimą teikiant pasiūlymus, o pasiūlymas pateiktas po nustatyto termino laikomas nepriimtinu.

Vokų su pasiūlymais atplėšimas, vertinimas:

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m.  balandžio 30 d. 10.00 val.
Pasiūlymų vertinimo kriterijus – didžiausia pasiūlyta kaina.
Jei tokią pat didžiausią kainą pasiūlo keli pirkėjai, laimėtoju pripažįstamas anksčiausiai voką įregistravęs dalyvis. Aukciono rezultatai įforminami protokolu. Apie aukciono rezultatus laimėtojams pranešama el. paštu, ar kitais pirkėjui patogiais nurodytais būdais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono.

Apmokėjimas  ir turto perdavimas:

Komisija  su aukcioną laimėjusiu dalyviu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas sudaro Turto  pirkimo- pardavimo  sutartį.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito mokestiniu pavedimu į a/s: LT244010041100070257  bankas: AB DNB,  per 3 darbo dienas po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo ir sąskaitos išrašymo dienos.

Pardavėjas po apmokėjimo išrašo Turto perdavimo aktą.

Aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas.
Pirkėjas, prižiūrint UAB „Prienų vandenys“ darbuotojui, savo jėgomis ir lėšomis turi demontuoti ir išsivežti įsigytas prekes per 20 kalendorinių dienų po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.

Pardavėjas nekompensuoja ir neatsako už aukciono  dalyvių patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu aukcione.

Visos su Turto atsiėmimu, demontavimu, pakrovimu, ir transportavimu susijusios išlaidos tenka laimėjusiam dalyviui ir Pardavėjas jų nekompensuoja.

Kontaktinis asmuo dėl papildomos informacijos:   mechanikas-darbų saugos specialistas Vytautas Stapčinskas, mob. tel. 8 652 69908, e/p mechanikas@prienuvandenys.lt

AUKCIONO-SĄLYGOS (parsisiųsti)