Avarinė tarnyba 24/7

AUKCIONAS

PATVIRTINTA

UAB „Prienų vandenys“ direktoriaus

       2022 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 101G

PARDUODAMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU TRAKTORINIO TRANSPORTO PARDAVIMO SĄLYGOS

 1. UAB „Prienų vandenys“, kodas: 170639781, adresas: Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai (toliau – Pardavėjas), viešo aukciono būdu parduoda traktorinį transportą (toliau – Turtas).

Nr.

Turtas

Aprašymas

kiekis

Pradinė pardavimo kaina, € (be PVM)

1.

Rat. ekskavatorius Boreks 2101

2004m. 12 mėn.

Papildomas kaušas, sniego stumdymo peilis, geros padangos, nauji akumuliatoriai.

Tech. ap. galioja iki 2023-11-22

Draudimas galioja iki 2023-08-27

1

15000

2.

TRAKTORIUS T-25 1990 M.

Draudimo ir tech. ap. nėra.

Akumuliatorius – nėra.

Geros padangos, veikiantis hidraulas.

1

2500

3.

TRAKTORIUS MTZ-82 1989 M.

Draudimas – nėra.

Tech. ap. galioja iki 2023-11-22.

Perrinktas variklis, naujos padangos, naujas akumuliatorius ir radiatorius. Užkūrus dūmija.

1

5000

PARDUODAMO TURTO APŽIŪRA

 1. Parduodamo Turto apžiūros vieta: Pramonės g. 7, Prienai.
 2. Apžiūros data: 2022 m. lapkričio 14-15-16 d.  12.30-15.00 val. Prieš atvykstant apžiūrėti transporto būtina pasiskambinti, susitarti tikslų laiką – kontaktinis asmuo mechanikas – darbų saugos specialistas Vytautas Stapčinskas tel.: 8 652 69908.

PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

 1. Dalyvio siūloma kaina negali būti mažesnė už nustatytą pradinę pardavimo kainą.
 2. Dalyvis gali pateikti kainos pasiūlymą vienam, dviem, trims arba visiems keturiems nurodytiems Turto vienetams.
 3. Užpildyta paraiška dalyvauti aukcione su pasiūlymu (paraiškos forma – priedas Nr. 1) užklijuotame voke (ant voko turi būti užrašas „Transporto aukcionas“) pateikiami UAB “Prienų vandenys” adresu Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai,  įteikiant asmeniškai arba per kurjerius įmonės administratorei UAB „Prienų vandenys“ darbo valandomis.
 4. Pasiūlymus pateikti iki 2022 m. lapkričio 18 d. 9.50 val. Aukciono rengėjas neprisiima atsakomybės už pašto kurjerių vėlavimą teikiant pasiūlymus, o pasiūlymas pateiktas po nustatyto termino laikomas nepriimtinu.
 5. Ant gauto pasiūlymo voko aukciono rengėjas užrašo pasiūlymo gavimo datą, valandą ir minutę. Pasiūlymas papildomai užplombuojamas aukciono rengėjo plomba.
 6. Aukciono dalyvis gali pateikti tik vieną kainos pasiūlymą. Aukciono dalyviui pateikus alternatyvių pasiūlymų visi pasiūlymai bus atmesti.

VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, VERTINIMAS, LAIMĖTOJO PASKELBIMAS

 1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2022 m. lapkričio 18 d. 10.00 val.
 2. Aukciono dalyviai gali dalyvauti vokų su kainų pasiūlymais plėšime, kuris vyks UAB „Prienų vandenys“ buveinėje adresu Pramonės g. 7, Prienai. Aukciono dalyviai norintys dalyvauti vokų su kainų pasiūlymais plėšime privalo pateikti atstovaujamos įmonės įgaliojimą ir asmens tapatybės dokumentą.
 3. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – didžiausia pasiūlyta kaina. Pateiktas pasiūlymas vertinamas kiekvienam pasiūlymo pozicijai atskirai.
 4. Jei tokią pat didžiausią kainą pasiūlo keli pirkėjai, laimėtoju pripažįstamas anksčiausiai voką įregistravęs dalyvis.
 5. Jei pasiūlyme kaina išreikšta skaičiais neatitinka kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma pateikta pasiūlymo kaina žodžiais.
 6. Aukciono rezultatai įforminami protokolu. Apie aukciono rezultatus laimėtojams pranešama el. paštu, ar kitais pirkėjui patogiais nurodytais būdais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono pabaigos.
 7. Jei aukciono dalyvis, kuris nustatytas aukciono laimėtoju atsisako sudaryti arba nesudaro su aukciono rengėju parduodamo viešo aukciono būdu transporto pirkimo – pardavimo sutarties šiose sąlygose nurodytomis sąlygomis ir terminais, toks aukciono dalyvis privalo sumokėti aukciono rengėjui baudą lygią skirtumui tarp pirmoje ir antroje vietoje esančių parteiktų kainų pasiūlymų. Jei dėl atitinkamo Turto vieneto buvo pateiktas tik vienas pasiūlymas, tuomet baudos dydis yra lygus 5 (penki) proc. nuo pradinės pardavimo kainos.
 8. Aukciono dalyviui, kuris nustatytas aukciono laimėtoju atsisakius sudaryti arba nesudarius su aukciono rengėju parduodamo viešo aukciono būdu transporto pirkimo – pardavimo sutarties šiose sąlygose nurodytomis sąlygomis ir terminais, aukciono rengėjas kreipiasi į žemiau esantį pasiūlymų eilėje aukciono dalyvį, kurio pasiūlymas yra atitinkantis šias aukciono sąlygas, paskelbiant jį aukciono laimėtoju.

APMOKĖJIMAS  IR TURTO PERDAVIMAS

 1. Komisija su aukcioną laimėjusiu dalyviu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie aukciono rezultatus sudaro Turto  pirkimo- pardavimo  sutartį.
 2. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito mokestiniu pavedimu į a/s: LT244010041100070257 bankas: AB DNB,  per 3 darbo dienas po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo ir sąskaitos išrašymo dienos.
 3. Pardavėjas po apmokėjimo išrašo Turto perdavimo aktą.
 4. Aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas.
 5. Pirkėjas, prižiūrint UAB „Prienų vandenys“ darbuotojui, turi išsivežti įsigytas prekes per 20 kalendorinių dienų po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.
 6. Pardavėjas nekompensuoja ir neatsako už aukciono dalyvių patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu aukcione.
 7. Visos su Turto atsiėmimu, pakrovimu, ir transportavimu susijusios išlaidos tenka laimėjusiam dalyviui ir Pardavėjas jų nekompensuoja.

Kontaktinis asmuo dėl papildomos informacijos:   mechanikas-darbų saugos specialistas Vytautas Stapčinskas, mob. tel. 8 652 69908, e/p mechanikas@prienuvandenys.lt

PARAISKA-DALYVAUTI-AUKCIONE-IR-PASIULYMO-FORMA (PARSISIŲSTI)

PARDUODAMO-VIESO-AUKCIONO-BUDU-TRANSPORTO-PIRKIMO-PARDAVIMO-SUTARTIES-PROJEKTAS (PARSISIŲSTI)

TURTO-TRANSPORTO-PRIEMIMO-PERDAVIMO-AKTAS (PARSISIŲSTI)

Kontaktai

* Prieššventinę dieną
dirbame 1 val. trumpiau

© 2021 UAB „Prienų vandenys”. Visos teisės saugomos | Sukurta TOirDO