Darbo užmokestis

2016 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis €.

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnėsio darbo užmokestis
Administracija 6 1011,39 6 1055,69 6 1090,03
Abonentinė grupė 3 670,88 3 583,69 3 648,56
Darbininkai 28 493,07 29 530,94 29 543,57