Avarinė tarnyba 24/7

Naujienos

Informacija dėl individualių nuotekų valymo įrenginių priežiūros

UAB „Prienų vandenys“ vykdydami nuotekų tinklų plėtros projektus dažnai susiduria su gyventojų, nusistatymu statytis individualius nuotekų valymo įrenginius, nes tai esą reikalauja nedaug priežiūros ir yra pigiau nei būti prisijungus prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos.

Norime paneigti šiuos jau daugelį metų sklandančius mitus.

  • Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Nuotekų tvarkymo reglamente numatytas reikalavimas, kad individualūs nuotekų valymo įrenginiai turi šalinti ne tik organinius teršalus, bet ir azoto bei fosforo junginius. Iki  2019 m. lapkričio 1 d. įrengtiems valymo įrenginiams, valantiems iki 5 m3/d nuotekų, šio įsakymo nuostatos taikomos nuo 2030 m. sausio 1 d.*
  • 2023 m. viduryje planuojama, jog pradės veikti Aplinkos ministerijos kuriama Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS) Joje fiksuojami duomenys aiškiai parodys, kaip sklypo savininkas tvarko nuotekas, ar neviršija taršos normų ir kita informacija. Pavyzdžiui, nurodytas įrenginio tipas, kada išsiurbtos nuotekos ir kur nuvežtos sutvarkyti, kada įrenginys aptarnautas, ar jį patikrino valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai ir pan.**

Dalis žmonių jau susiduria su nuotekų valymo įrenginių priežiūros problemomis ir jų atitikimu naujiesiems reikalavimams, dėl kurių esant pažeidimams yra skiriamos baudos.

Nuoroda į straipsnį: https://www.svyturiolaikrastis.lt/2021/06/28/pasistate-valymo-irenginius-susilauke-baudos/

Taigi įvertinus visas aplinkybes susijusias su nuotekų valymo įrenginių priežiūra, o daliai gyventojų ir iki 2030 m. sausio 1 d. privalomu nuotekų valymo įrenginių keitimu naujais, ekspertų nuomone esant galimybei jungtis prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos – tai pigesnis ir mažiau priežiūros reikalaujantis sprendimas nei tvarkytis buitines nuotekas individualiai.

*Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-847 redakcija) ir standarto LST EN12566-3:2005 reikalavimus.

Nuoroda į teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/53324cd0c2d811e8bf37fd1541d65f38

** Nuoroda į šaltinį: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/duomenys-valstybineje-informacineje-sistemoje-aiskiai-parodys-kaip-sklypo-savininkas-tvarko-nuotekas

Kitos naujienos

Kontaktai

* Prieššventinę dieną
dirbame 1 val. trumpiau

© 2021 UAB „Prienų vandenys”. Visos teisės saugomos | Sukurta TOirDO