Meniu Uždaryti

Vykdomi ir įgyvendinti projektai

 

Džiugi žinia, baigiamas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“

 

UAB „Prienų vandenys“ baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0002 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos sanglaudos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Vandentvarkos gerovės tikslų vedina UAB „Prienų vandenys“ 2017 m. gavusi finansavimą iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 2017 m. pasirašė rangos darbų sutartis:

  •  „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Stakliškių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, vandentiekio tinklų rekonstravimo ir nuotekų valymo įrenginio statybos darbai“ su rangovu UAB „Infes“;
  • „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ vandentiekio perklojimo Prienų m. Basanavičiaus g.“ su rangovu UAB „Gensera“;
  • „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Strielčių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai“ su rangovu  UAB „Infes“;
  • „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Prienų miesto vandentiekio tinklų rekonstravimo statybos darbai“ su rangovu UAB „Infes“.

Pagal minėtas sutartis buvo  vykdomi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo, rekonstravimo darbai Prienų mieste ir rajone bei nuotekų valymo įrenginio Stakliškių k. statybos darbai.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama išspręsti esamą problemą – kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Prienų mieste ir rajone trūkumą dėl esamos infrastruktūros netinkamumo ar jos nebuvimo.

Stakliškių kaime vandens tiekimo sistema prižiūrima ir tvarkoma UAB „Prienų vandenys“, o nuotekų tvarkymo sistema priklausė UAB „Lietuviškas midus“. Didžioji dalis gyventojų neturėjo galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekas. Centralizuotas nuotekų surinkimas buvo tik centrinėje Stakliškių kaimo dalyje esančioje UAB „Lietuviškas midus“ teritorijoje ir Kauno g., Žalioji g., Prienų g., ir Mokyklos gatvėse. Likusieji gyventojai naudojosi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis arba tvarkė kitais būdais. Strielčių kaime situacija buvo panaši. Vandens tiekimo sistema prižiūrima ir tvarkoma UAB „Prienų vandenys“, o nuotekų surinkimo sistemos Strielčiuose visai nebuvo. Gyventojai neturėjo galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekų. Jie naudojosi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis arba tvarkė kitais būdais. Dalyje Strielčių kaimo buvo centralizuotas vandentiekis, vanduo kaimo gyventojams buvo tiekiamas iš seniai eksploatuojamos vandenvietės, esamais tinklais, kurie buvo fiziškai nusidėvėję. Vandenvietei buvo būtina rekonstrukcija, o įrengus nuotekų tinklus buvo būtina surinktas nuotekas valyti nuotekų valykloje. Tačiau UAB „Prienų vandenys“ eksploatavo ir prižiūrėjo tik vandenvietėje esantį vandens bokštą, o vandentiekio tinklai buvo neprižiūrimi. Taip pat iš Strielčių vandenvietės vanduo tiekiamas ir Mačiūnų bei Liepaloto kaimams. Pačiame Prienų mieste esami vandentiekio tinklai Basanavičiaus, Stadiono ir Pramonės gatvėse buvo seni ir nusidėvėję.

Projekto įgyvendinimo metu nutiesta 7,46 km vandentiekio tinklų bei 12,53 km nuotekų tinklų, rekonstruota 4,77 km vandentiekio tinklų, sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 239 gyventojams, o prie nuotekų tinklų – 435 gyventojams. Rekonstruoti vandentiekio vamzdynai Stakliškių kaime ir Prienų mieste. Taip pat pastatyti Nuotekų valymo įrenginiai Stakliškių kaime, kurie užtikrins gyventojams tinkamą nuotekų tvarkymą. Prie naujai pastatytų nuotekų valymo įrenginių prijungti ~285 gyventojai.

Pasak gyventojų – dabar vanduo yra visai kito skonio – žymiai skanesnis. Vandens skonio gerinimu vandens tiekėjai be abejo nesirūpina, tačiau deda visas pastangas, kad vanduo būtų tinkamas gerti, švarus ir atitiktų rekomenduojamas higienos normas, o pasak ekspertų tada ir vandens skonis yra geras.  Manoma, kad geras, kokybiškas vanduo yra ne tik sveikatos ir grožio šaltinis, bet ir labai svarbi maisto pramonės dedamoji dalis, todėl tiek projekto vykdytojai, tiek Prienų miesto ir rajono gyventojai ir verslų vystytojai be galo džiaugiasi vandens ir  nuotekų tvarkymo kokybe.

Įgyvendinamo projekto tikslas: „Sudaryti sąlygas Prienų rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Prienų mieste bei rajone“ yra pasiekiamas keliais etapais: sudarant palankias sąlygas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybei gerinti Prienų mieste ir rajone, užtikrinant ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį vandens tiekimą ir Prienų rajono gyventojams aktyviai jungiantis prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, siekiant apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, sumažinti paviršinio ir požeminio vandens taršą, taip pat  prisidedant prie socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Europos Sąjungos šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  yra 2020 m. rugpjūčio 29 d., tad jau baigus statybos darbus, Prienų miesto ir rajono  gyventojai gali  džiaugtis ne tik pagerėjusia buitimi, kokybišku vandeniu bei reikalavimus atitinkančiu nuotekų tvarkymu, bet ir jaustis prisidėję prie aplinkos apsaugos, jos būklės pagerinimo. Atsižvelgiant į tai, kviečiame gyventojus būti aktyviems jungiantis prie centralizuotos sistemos, nes tam sudarytos labai palankios sąlygos.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Įgyvendintas projektas yra svarbus ne tik vietiniams gyventojams, bet visai valstybei, nes užtikrinant kokybiško ir sveiko gyvenimo sąlygas, galima inicijuoti tolesnį regionų ekonominio ir socialinio potencialo vystymą.

Projektui finansuoti skirta 3 147 384,09  Eur, iš jų apie 2 263 659,82 Eur yra finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir apie 883 724,27 vykdytojo ir partnerio lėšos.