Informacija apie vandens kokybę

Nuo 2003 metų įsigaliojus higienos normai HN:24-2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, šį reikalavimą visiškai atitiko vanduo tiekiamas Prienų mieste, Jiezno mieste, Balbieriškyje, Stakliškių, Išlaužo, Pakuonio bei Veiverių gyvenvietėse. Įmonei 2013 m. pastačius vandens ruošyklas Vyšniūnuose, Užuguostyje, Kašonyse, Šilavote, Purvininkuose bei Pieštuvėnuose, šiose gyvenvietėse pradėtas tiekti higienos normas atitinkantis geriamasis vanduo. Dabar 97 proc. gyvenvietėse patiekto vartotojams geriamojo vandens visiškai atitinka geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus. 3 proc. patiekto geriamojo vandens viršija, kai kuriuos sveikatai nepavojingus indikatorinius rodiklius kaip geležis, drumstumas ir k.t. Visa higienos indikatorių kontrolė yra prižiūrima Prienų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

Prienų mieste geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatai 2016 m.
Vid. faktinė reikšmė Leidžiama reikšmė HN:24-2003
Amonis 0,37 mg/l 0,5 mg/l
Drumstumas 1,5 DV 4 DV
Geležis 0,052 mg/l 0,2 mg/l
Spalva 6,9 mg/l Pt 30 mg/l Pt
Manganas 0,5 mg/l
Nitratas 50 mg/l
Nitritas 0,5 mg/l Pt
Žarnyno lazdelės 0 KVS / 100 ml.
Koliforminių bakterijų skaičius 0 KVS / 100 ml.