Avarinė tarnyba 24/7

Geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtra

2016 m. gruodžio 9d. pabaigtas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje) II etapas“ . Projektui buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal 2014-2020m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Bendra projekto vertė siekia 387 tūkst. Eur, iš jų – 367 tūkst. Eur. sudaro ES struktūrinių fondų lėšos. Projekto metu nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai yra pilnai funkcionuojantys ir yra sudaryta galimybė vartotojams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Siekdama užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą Bendrovė investavo į eksploatacinio turto būklės atstatymą, todėl buvo remontuoti avarinės būklės vandens bokštai, esantys Balbieriškio ir Išlaužo gyvenvietėse. Veiverių krašte (Pakuonyje, Išlauže, Purvininkuose, Šilavote, Skriaudžiuose) renovuota virš 300m. vandentiekio tinklų, rekonstruoti 6 vandentiekio šuliniai. Be priežiūros neliko ir Jiezno kraštas (Stakliškės, Vyšniūnai, Kašonys, Strazdiškės, Lielionys, Pieštuvėnai, Užuguostis), praverta apie 400m. vandentiekio tinklų. Lelionyse pastatyta ir įrengta vandens gerinimo įrenginių stotis.

2016 m. UAB „Prienų vandenys“ pateikė paraišką 2014 – 2020 m. iš ES fondų finansuojamų projektų paraiškų teikimui pagal priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ (Priemonės uždavinys – renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas).

Kontaktai

* Prieššventinę dieną
dirbame 1 val. trumpiau

© 2021 UAB „Prienų vandenys”. Visos teisės saugomos | Sukurta TOirDO