Meniu Uždaryti

Nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė

UAB „Prienų vandenys“ eksploatuoja šešis nuotekų biologinio valymo įrenginius esančius Jiezne, Išlauže, Pakuonyje, Veiveriuose, Vyšniūnuose ir Balbieriškyje.  Prienų mieste surenkamos nuotekos perpumpuojamos į UAB „Birštono vandentiekis“ priklausančius valymo įrenginius, esančius 10 km nuo pirmojo pakėlimo siurblinės. Nuotekos išvalomos iki Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų normų, taip nesukeliant neigiamo poveikio aplinkai.

Teršalų išleidžiamų su nuotekomis apskaitos žurnalas 2019 m. (parsisiųsti)