Meniu Uždaryti

Kainos

Informuojame rajono vartotojus ir abonentus, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-170 patvirtino perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas eurais, kurios įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

Suderintos UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos:

Suderintos UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų  bei pardavimo kainos Kaina be PVM Kaina su PVM
1 Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute
1.1 geriamojo vandens tiekimo už 1 m3 1,12 € 1,36 €
1.2 nuotekų tvarkymo už 1 m3 1,92 € 2,32 €
2 Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name
2.1 geriamojo vandens tiekimo už 1 m3 1,02 € 1,23 €
2.2 nuotekų tvarkymo už 1 m3 1,74 € 2,11 €
3 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams
3.1 geriamojo vandens tiekimo už 1 m3 1,09 € 1,32 €
3.2 nuotekų tvarkymo už 1 m3 1,72 € 2,08 €
 4 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai pagal daugiabučio namo įvade įrengto apskaitos prietaiso rodmenis
 4.1 geriamojo vandens tiekimo už 1 m3  1,01 €  1,22 €
 4.2 nuotekų tvarkymo už 1 m3  1,72 €  2,08 €
5 Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute
 5.1 kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, kaina butui per mėn  1,05 €  1,27 €
 5.2  kai apskaitos prietaisas priklauso  ne vandens tiekėjui, kaina butui per mėn 0,53 € 0,64 €
6  pardavimo kaina vartotojams, kurie atsiskaito pagal daugiabučių įvaduose įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis, namui per mėn  3,33 € 4,03 €
 7 Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade
7.1 kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, kaina apskaitos prietaisui per mėn 0,65 € 0,79 €
7.2 kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo kaina apskaitos prietaisui per mėn 0,32 € 0,39 €
8 vidutinė pardavimo kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėn 2,31 € 2,80 €
9 Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis ir nuotekų išvalymo kaina
9.1 vartotojams 6,45 € 7,80 €
9.2 abonentams 6,44 € 7,79 €

Informacija vartotojams, kurie už geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal Prienų r. savivaldybės tarybos patvirtintas normas.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ 54 punktu, keičiasi vartotojų, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens prietaisų atsiskaitymas. Už patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojas atsiskaito pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį, kub. metrais vienam gyventojui. Abonentai, kuriems neįrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisai už pateiktą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį kūb. m. padauginus iš koeficiento 2. Vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja UAB „Prienų vandenys“ kiekvienais metais iki vasario 1 d.

2021 metams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis  kūb. metrais vienam gyventojui yra – 2,02 kūb. m.

Informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. vartotojams, kurie neturi apskaitos prietaisų, sunaudotas geriamojo vandens kiekis ir (arba) pašalintų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas vadovaujantis šio nutarimo 54 punktu.