Meniu Uždaryti

Kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba apskaičiavo naujas UAB ,,Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, o Prienų rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-119 „Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ jas patvirtino.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos:

Paslauga Kaina be PVM Kaina su PVM
1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 3,30 € 3,99 €
1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3;        1,36 €        1,65 €
1.1.2. nuotekų tvarkymo –  Eur/m3        1,94 €        2,35 €
1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 3,23 € 3,91 €
1.2.1. geriamojo vandens tiekimo –  Eur/m3;        1,33 €        1,61 €
1.2.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3        1,90 €        2,30 €
1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 3,27 € 3,96 €
1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3;        1,38 €        1,67 €
1.3.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3        1,89 €        2,29 €
1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijos įvade – Eur/m3, iš šio skaičiaus: 3,22 € 3,90 €
1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3;        1,33 €        1,61 €
1.4.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3        1,89 €        2,29 €
1.5. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą –  Eur/m3 8,38 €     10,14 €
Prienų rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-120 „Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“ patvirtino geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. taikomas geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis:

Paslaugos Kaina be PVM Kaina su PVM
1. vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute –  Eur butui per mėn.; 0,71 €        0,86 €
2. vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – Eur apskaitos prietaisui per mėn.; 0,6 €        0,73 €
3. abonentams (įmonėms, organizacijoms) vidutinį apskaitos prietaisų priežiūros mokestį –  Eur apskaitos prietaisui per mėnesį, jį diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus:
3.1. diametras 15 mm – Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 1,86 €        2,25 €
3.2. diametras 20 mm – Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 2,17 €        2,63 €
3.3. diametras 25 mm – Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 2,47 €        2,99 €
3.4. diametras 32 mm – Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 2,75 €        3,33 €
3.5. diametras 40 mm – Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 3,59 €        4,34 €
3.6. diametras 65 mm – Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 4,91 €        5,94 €
3.7. diametras 80 / 20 mm (dviejų srautų) – Eur apskaitos prietaisui per mėnesį; 13,87 €     16,78 €
3.8. diametras 100 / 20 mm (dviejų srautų) – Eur apskaitos prietaisui per mėnesį. 15,25 €     18,45 €

Informacija vartotojams, kurie už geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal Prienų r. savivaldybės tarybos patvirtintas normas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ 54 punktu, keičiasi vartotojų, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens prietaisų atsiskaitymas. Už patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojas atsiskaito pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį, kub. metrais vienam gyventojui. Abonentai, kuriems neįrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisai už pateiktą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį kūb. m. padauginus iš koeficiento 2. Vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja UAB „Prienų vandenys“ kiekvienais metais iki vasario 1 d.

2021 metams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis  kūb. metrais vienam gyventojui yra – 2,02 kūb. m.

Informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. vartotojams, kurie neturi apskaitos prietaisų, sunaudotas geriamojo vandens kiekis ir (arba) pašalintų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas vadovaujantis šio nutarimo 54 punktu.