Meniu Uždaryti

Keičiasi UAB ,,Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba apskaičiavo naujas UAB ,,Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, o Prienų rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-119 „Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ jas patvirtino.

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu  Nr. T3-120  „Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“ patvirtino ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį.

Naujos kainos bus taikomos nuo 2021 m. liepos 1 d.

Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimai išdėstyti toliau: