Meniu Uždaryti

UAB „Prienų vandenys“ taikys amnestiją savanoriškai pranešus apie savavališką prisijungimą

UAB „Prienų vandenys“ darbuotojai nustato atvejus, kai gyventojai yra savavališkai prisijungę prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų.

Paprastai savavališkai prie tinklų prisijungiama turint nesąžiningų paskatų arba paprasčiausiai nežinant, kaip reikia įteisinti naudojamas vandens ir nuotekų komunikacijas.

Norime informuoti, kad savavališku prisijungimu prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų laikomi tokie atvejai:

  1. prisijungimas be vandens tiekėjo leidimo ar priežiūros;
  2. prisijungimas turint tiekėjo leidimą ir jam kontroliuojant, bet nustatyta tvarka negavus reikiamos tiekėjo pažymos;
  3. kai nesudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis;
  4. savavališkai nuimtas ar pakeistas įvadinis vandens skaitiklis;
  5. savavališkai rekonstruotas arba pakeistas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas.

Kad prisijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų būtų teisėtas, klientas turi kreiptis į UAB „Prienų vandenys“ ir eilės tvarka atlikti šiuos darbus:

  1. gauti prisijungimo prie miesto centralizuotų vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų techninių sąlygų dokumentus, nustatyta tvarka atlikti prijungimo darbus;
  2. įsirengti vandens apskaitos mazgą;
  3. sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį;
  4. išsikviesti UAB „Prienų vandenys“ specialistus, kad įrengtų vandens apskaitos prietaisus.

Jei vandens tiekimo ar buitinių nuotekų surinkimo tinklai yra pajungti ir neįvykdyta nors viena iš aukščiau išvardintų sąlygų – tai yra savavališkas prijungimas.

Siekdama išvengti baudų už savavališką paslaugų naudojimą išrašymo UAB „Prienų vandenys“ skelbia amnestiją, kurios metu savavališkai prisijungusiems prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų nebus taikomos baudos. Norėdamas išvengti baudos, gyventojas apie savavališką prisijungimą turi savanoriškai pranešti UAB „Prienų vandenys“ abonentų grupei, telefono Nr. (8 319) 60147. Pranešus apie tai grupės vadovui, gyventojui bus paaiškinta, kaip įsiteisinti esamą situaciją ir bus apskaičiuotas realus sunaudoto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis per savavališko paslaugų vartojimo laikotarpį. Nuostoliai vandens tiekėjui bus apskaičiuojami tokia apimtimi, kiek įprastai sunaudoja Prienų rajono gyventojas – vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis savivaldybėje 1,97 m3 (per mėnesį vienam gyventojui) bus dauginamas iš laikotarpio, kai buvo prijungta savavališka infrastuktūra, padauginant iš vandens ir (ar) nuotekų vieno kubinio metro kainos. Lengvatinė tvarka bus taikoma tik tiems gyventojams, kurie savanoriškai praneš apie savavališkus prisijungimus iki 2021 m. sausio 1 d.

Po 2021 m. sausio 1 d. nustačius savavališkus pasijungimų atvejus vandens suvartojimas ir baudos bus apskaičiuojamas vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis. Pagal taisyklių 49-521 punktus iš asmens, išleidžiančio nuotekas per savavališkai prijungtą 110 mm diametro vamzdį, vandens tiekėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, kurių dydis gali siekti net 9440 Eur.

Taipogi, gyventojams prisijungusiems lietaus nuotekų tinklus į centralizuotus nuotekų tinklus prašome savanoriškai, apie tai pranešti UAB „Prienų vandenys“ specialistams. Bendrovės specialistai geranoriškai padės atsijungimo nuo nuotekų tinklų klausimais.

UAB „Prienų vandenys“ siekia padėti gyventojams – sudaro palankias sąlygas įsiteisinti ir legaliai naudotis vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo paslaugomis. Visų bendromis pastangomis galima pasiekti gerų rezultatų.